Martinske hole mapa - Martinské hole ubytovanie - Martinky ubytovanie - Winter Park Martinky

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Názov
Dåžka
Kapacita (osob/hod)
Štart  (m.n.m.)
Cie¾ (m.n.m.)
Prevýšenie (m)
Druh
A  Krížava
831
900
1 245
1 440
195
Vlek poma
B Rekreaèný
851
900
1 255
1 440
185
Vlek poma
C Céčko
717
900
1 225
1 410
185
Vlek poma
D Na Flocha
1 100
2400
1 150
1 375
225
Lanovka
E Javorina
421
650
1 365
1 456
91
Vlek poma
F Detský
100
370
1 232
1 243
11
Vlek poma
Návrat na obsah